اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/14
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 16,293 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 16,270 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/14
کل خالص ارزش دارائی ها 4,382,285,192,080 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 16,270 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 16,164 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 16,293 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 269,355,500

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/28

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي آزموده كاران

بازارگردان:

صندوق بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

سجاد سياح، بهنام شجاعي، مسلم علي كرمي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي آرمان آروين پارس